ME undervisning AB

Mera material

Du som håller på att plugga kemi har säkert nytta av att be­sva­ra så många in­stu­de­rings­frå­gor som möj­ligt. På min egen un­der­vis­nings­sajt har jag där­för sam­lat en mängd gam­la prov både i Kemi 1 och i Kemi 2.

Där finns också mina lek­tions­för­be­re­del­ser (i Kemi 1 och i Kemi 2), bil­der och gra­fik som du kan krydda dina la­bo­ra­tions­rappor­ter med och en massa annat.

Ett officiellt fa­cit till öv­nings­upp­gif­ter­na och full­stän­di­ga lös­ningar till be­räk­nings­upp­gift­er­na finns att ladda ner från Stu­dent­litte­ra­turs hem­si­da.