ME undervisning AB

Mera material till Kemi 1

Kemi 1 är skri­ven för att fun­ge­ra som stöd för un­der­vis­ning med flippat klass­rum. Där­för finns det på Mag­nus Ehingers un­der­vis­ning en mängd vi­deo­ge­nom­gångar på ma­te­ria­let som finns i boken. Där hittar du också la­bo­ra­tioner och öv­ningar, gamla prov och mycket annat mat­nyttigt.

Alltsammans är na­tur­ligt­vis kost­nads­fritt.

Kemi 1Kemi 1 är en lärobok för den första kemikursen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Den bygger helt på skolverkets kursplan i kemi 1, vilket innebär att den startar i atommodellen och slutar i modern elektrokemi. Stor vikt har också lagts på kemins idéhistoria och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Det här gäller inte bara atommodellens framväxt, utan också till exempel stökiometri och elektrokemi. Särskilt kvinnliga kemister lyfts också fram, tillsammans med deras betydande bidrag till kemin.

För skolor går boken att köpa via Läromedia och som privatperson kommer man att kunna köpa den både via exempelvis Adlibris och Bokus.

Om du är intresserad rekommenderar jag ett besök på NA förlag! Där kan man både läsa ett smakprov och beställa ett utvärderingsexemplar till sin skola.

Kemi 1 uppslag3

Nu är Kemi 1 på väg till tryckeriet! I början av juni räknar vi med att ha de första provtrycken.