ME undervisning AB

I undervis­ningen

Den här boken använ­der jag för­stås själv när jag un­der­vi­sar i gym­na­sie­kur­sen Bio­tek­nik 100p. Du som är ny­fi­ken på hur man kan göra det, är väl­kommen att titta på mina lek­tioner i bio­tek­nik!

På samma sajt har jag också en mängd gamla prov, som du som elev kan plugga extra på eller du som lä­ra­re kan låta dig in­spi­re­ras av.

bioteknik framsidaDen här boken är en lärobok i bioteknik och grundläggande molekylärgenetik, som lägger tyngdpunkten på biologiskt aktiva makromolekylers struktur och funktion.

Bioteknik – från DNA till protein kan användas som lärobok i bioteknik för gymnasieskolans NV-program och som läromedel på kurser och utbildningar i grundläggande bioteknik och genteknik på högskola och universitet.

Boken kan beställas direkt på Studentlitteraturs hemsida.

bioteknikboken uppslagen

Idag hände det äntligen, efter nästan fem års väntan: Den färdiga bioteknikboken damp ner i min brevlåda! Det betyder att det från och med nu (faktiskt sedan ett tag tillbaka) går att beställa den från Studentlitteratur. Gör det genom att klicka på den här länken!

Läs mer...