ME undervisning AB

Mera material till Kemi 1

Kemi 1 är skri­ven för att fun­ge­ra som stöd för un­der­vis­ning med flippat klass­rum. Där­för finns det på Mag­nus Ehingers un­der­vis­ning en mängd vi­deo­ge­nom­gångar på ma­te­ria­let som finns i boken. Där hittar du också la­bo­ra­tioner och öv­ningar, gamla prov och mycket annat mat­nyttigt.

Alltsammans är na­tur­ligt­vis kost­nads­fritt.

Kemi 1Till några av uppgifterna i boken har jag gjort fullständiga lösningar. Du kan hitta dem i denna pdf. Om det är någon uppgift du saknar lösning på är du välkommen att kontakta mig, så ska jag se om jag kan lägga till den!

Det finns nu också ett antal kompletta lösningar med video på den här länken.