ME undervisning AB

Mera material till Kemi 1

Kemi 1 är skri­ven för att fun­ge­ra som stöd för un­der­vis­ning med flippat klass­rum. Där­för finns det på Mag­nus Ehingers un­der­vis­ning en mängd vi­deo­ge­nom­gångar på ma­te­ria­let som finns i boken. Där hittar du också la­bo­ra­tioner och öv­ningar, gamla prov och mycket annat mat­nyttigt.

Alltsammans är na­tur­ligt­vis kost­nads­fritt.


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/ehinger.nu/meundervisning.ehinger.nu/templates/meuab20/functions.php on line 197

Kemi 1Tyvärr är det nästan omöjligt att en bok är helt felfri när den kommer ut. Här följer rättelser till felaktigheter i "Kemi 1" i den ordning de uppträder i boken.

Du kan också ladda ned denna pdf med alla rättelser samlade i ett enda dokument.

Det står: Vad behöver levande organismer kväve till?
Det ska stå: Vad behöver levande organismer fosfor till?
Det står: Alla klorider (salter med Cl) utom silverklorid, AgCl.
Det ska stå: De flesta klorider (salter med Cl) utom exempelvis silverklorid (AgCl) och blyklorid (PbCl2)

I bilden har varje kväveatom fått två elektroner för mycket. En korrekt bild ser snarare ut såhär:

elektronformeln for kvavgasElektronformeln för kvävgas.

Läs mer...

Det står: Frågan är då, vad är det för bindningar som håller samman kvävemolekylerna i fast kvävgas?
Det ska stå: Frågan är då, vad är det för bindningar som håller samman kvävemolekylerna i fast kväve?