ME undervisning AB

Mera material till Kemi 1

Kemi 1 är skri­ven för att fun­ge­ra som stöd för un­der­vis­ning med flippat klass­rum. Där­för finns det på Mag­nus Ehingers un­der­vis­ning en mängd vi­deo­ge­nom­gångar på ma­te­ria­let som finns i boken. Där hittar du också la­bo­ra­tioner och öv­ningar, gamla prov och mycket annat mat­nyttigt.

Alltsammans är na­tur­ligt­vis kost­nads­fritt.

Kemi 1Tyvärr är det nästan omöjligt att en bok är helt felfri när den kommer ut. Här följer rättelser till felaktigheter i "Kemi 1" i den ordning de uppträder i boken.

Du kan också ladda ned denna pdf med alla rättelser samlade i ett enda dokument.

Det står:
  K L M N
20p+ 2e- 8e- 8e- 8e-
Det ska stå:
  K L M N
34p+ 2e- 8e- 18e- 8e-
Det står: Fe2+(aq) + OH-(aq) → Fe(OH)2(aq)
Det ska stå: Fe2+(aq) + 2OH-(aq) → Fe(OH)2(aq)
Det står: CH3OH + 2O2 → CO2 + 2H2O
Det ska stå: 2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O

Numreringen har blivit fel i facit. 

Det som står som 4.21 hör till svaret i fråga 4.20.

Svaret 4.22 ska då istället vara 4.21
  4.23   4.22
  4.24   4.23
  4.25   4.24
  4.26   4.25
  4.27   4.26
  4.28   4.27
  4.29   4.28
  4.30   4.29
  4.31   4.30
  4.32   4.31 
  4.33   4.32 
  4.34   4.33 
  4.35   4.34 
  4.36   4.35 
  4.37   4.36 
  4.38   4.37