ME undervisning AB

Mera material

Du som håller på att plugga kemi har säkert nytta av att be­sva­ra så många in­stu­de­rings­frå­gor som möj­ligt. På min egen un­der­vis­nings­sajt har jag där­för sam­lat en mängd gam­la prov både i Kemi 1 och i Kemi 2.

Där finns också mina lek­tions­för­be­re­del­ser (i Kemi 1 och i Kemi 2), bil­der och gra­fik som du kan krydda dina la­bo­ra­tions­rappor­ter med och en massa annat.

Ett officiellt fa­cit till öv­nings­upp­gif­ter­na och full­stän­di­ga lös­ningar till be­räk­nings­upp­gift­er­na finns att ladda ner från Stu­dent­litte­ra­turs hem­si­da.

framsida kemibokenDen här boken vänder sig till dig som av någon anledning behöver repetera upp din gymnasiekemi. Ibland börjar man inte läsa kemi direkt efter gymnasiet, utan kanske väljer att jobba, resa eller läsa något annat först. Därför kan man behöva fräscha upp sin gymnasiekemi innan man ger sig i kast med högre studier.

Det är här Repetitionskurs i kemi kommer in i bilden. Boken spänner över hela gymnasiekemin, från kemins grunder och atomteori till modern biokemi och analytisk kemi. Ingen särskild uppdelning på Kemi A eller Kemi B har gjorts, vilket innebär att du får en helhetsbild över hela kemiämnet. Författaren skriver enkelt och sakligt om det som ofta betraktas som kemins svårare delar, till exempel jämviktskemi och elektrokemi. I boken finns också en mängd exempel, studietips och övningsuppgifter som hjälper dig att snabbt hämta in den kemi du behöver repetera.

Till boken hör en hemsida hos Studentlitteratur med adress http://www.studentlitteratur.se/32471. Där hittar du också lösningar till alla övningsuppgifter och fullständiga beräkningar till alla räkneuppgifter. Lycka till med pluggandet! ?

Det närmar sig publikation av kemiboken som jag håller på att skriva! Jag har nyss fått ett förslag på omslag från Studentlitteratur (se nedan). Till våren 2008 finns den förhoppningsvis i bokhandlarna! :-)

Läs mer...