ME undervisning AB

Mera material

Du som håller på att plugga kemi har säkert nytta av att be­sva­ra så många in­stu­de­rings­frå­gor som möj­ligt. På min egen un­der­vis­nings­sajt har jag där­för sam­lat en mängd gam­la prov både i Kemi 1 och i Kemi 2.

Där finns också mina lek­tions­för­be­re­del­ser (i Kemi 1 och i Kemi 2), bil­der och gra­fik som du kan krydda dina la­bo­ra­tions­rappor­ter med och en massa annat.

Ett officiellt fa­cit till öv­nings­upp­gif­ter­na och full­stän­di­ga lös­ningar till be­räk­nings­upp­gift­er­na finns att ladda ner från Stu­dent­litte­ra­turs hem­si­da.

losning
Nu finns det äntligen facit och fullständiga lösningar till ”Repetitionskurs i kemi” hos Studentlitteratur! Tanka ner facit här eller de fullständiga lösningarna här.

Som med så många andra böcker finns det alltid en risk att det smugit sig in någon eller några felaktigheter. Om du hittat något fel, så tveka inte att kontakta mig, så ska jag se till att det blir rättat å det snaraste!