ME undervisning AB

Mera material

Du som håller på att plugga kemi har säkert nytta av att be­sva­ra så många in­stu­de­rings­frå­gor som möj­ligt. På min egen un­der­vis­nings­sajt har jag där­för sam­lat en mängd gam­la prov både i Kemi 1 och i Kemi 2.

Där finns också mina lek­tions­för­be­re­del­ser (i Kemi 1 och i Kemi 2), bil­der och gra­fik som du kan krydda dina la­bo­ra­tions­rappor­ter med och en massa annat.

Ett officiellt fa­cit till öv­nings­upp­gif­ter­na och full­stän­di­ga lös­ningar till be­räk­nings­upp­gift­er­na finns att ladda ner från Stu­dent­litte­ra­turs hem­si­da.


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/ehinger.nu/meundervisning.ehinger.nu/templates/meuab20/functions.php on line 197

framsida kemibokenTyvärr är det nästan omöjligt att en bok är helt felfri när den kommer ut. Här följer rättelser till felaktigheter i "Repetitionskurs i kemi" i den ordning de uppträder i boken.

Den korrekta formeln ska se ut såhär:

Na(s) + 2H2O → Na+(aq) + H2(g) + 2OH(aq)

Det står:

n_{\text{O}_2} = \frac {m_{\text{O}_2}}{M_{\text{O}_2}} = \frac {6\text{g}}{16\text{g/mol}} = 0,375\text{mol}

Det ska stå:

n_{\text{O}_2} = \frac {m_{\text{O}_2}}{M_{\text{O}_2}} = \frac {6\text{g}}{32\text{g/mol}} = 0,1875\text{mol}

Lyckligtvis stämmer det stökiometriska resonemanget fortfarande, d.v.s. fortfarande gäller att

n_{\text{Mg}} < 2n_{\text{O}_2}

och magnesium är det begränsande ämnet.

Det står: En 0,150 M lösning av myrsyra, CHOOH…
Det ska stå: En 0,150 M lösning av myrsyra, HCOOH…
Det står: Vid 25°C är Kw = 10–14,00 …
Det ska stå: Vid 25°C är Kw = 10-14,00 M2