ME undervisning AB

I undervis­ningen

Den här boken använ­der jag för­stås själv när jag un­der­vi­sar i gym­na­sie­kur­sen Bio­tek­nik 100p. Du som är ny­fi­ken på hur man kan göra det, är väl­kommen att titta på mina lek­tioner i bio­tek­nik!

På samma sajt har jag också en mängd gamla prov, som du som elev kan plugga extra på eller du som lä­ra­re kan låta dig in­spi­re­ras av.